Sayın Paydaşlarımız;
   Üniversitemiz tarafından hazırlanmakta olan 2023-2027 faaliyet dönemini kapsayan Stratejik Planın hazırlık çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Bu süreçte üniversitemizin mevcut durumunu daha iyi analiz edebilmek ve gelecekle ilgili projeksiyonların daha gerçekçi verilere dayandırılabilmesi adına görüş, talep ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız. Üniversitemizin 2023-2027 Stratejik Planına vereceğiniz katkılardan dolayı teşekkür eder ve anket bilgilerinin bu amaç dışında kullanılmayacağını taahhüt ederiz. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında giriş IP'leriniz kimseyle paylaşılmayacaktır.
Rektör
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR

DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

* Kurum / Kuruluş :
* Kurum Türü :
* 1) Kırklareli Üniversitesi’nin sağladığı hizmetler ile ilgili bilgi düzeyinizi belirtiniz.
2) Kırklareli Üniversitesi’nin sağladığı hizmetler hakkında hangi kaynaklardan bilgi edindiniz?
(1. soruya "Fikrim Yok" cevabı verilmedi ise bu soru birden fazla seçenek seçilerek cevaplanabilir.)* 3) Kırklareli Üniversitesi’nin şehre, bölgeye ve ülke ekonomisine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
* A.
Kırklareli Üniversitesi kurumsal kimliği açısından değerlendirildiğinde, aşağıdaki değer ve ilkelerin ÜNİVERSİTEMİZ için ne kadar uygun olduğunu belirtiniz. Kesinlikle Uygun Değil Uygun Değil Ne Uygun, Ne Uygun Değil Uygun Kesinlikle Uygun
1) Yerel ve toplumsal kalkınmaya katkı
2) Hizmet ve paydaş odaklı
3) Eğitim kalitesi
4) Yeniliklere ve değişime açıklık
5) Tarafsızlık, şeffaflık ve güvenirlik
6) İşbirliğine açık ve katılımcı
7) Çözüm odaklı ve yapıcı
8) Doğaya ve çevreye saygılı
9) Özgür ve özgün düşünceyi önemseme
10) Hesap verilebilir
* B.1.
Kurumunuzun, üniversitemizle işbirliği yaptığı EN ÖNEMLİ 3 KONUYU işaretleyiniz. İşbirliği yaptığı konular
1) Ortak projeler yürütme
2) Ortak eğitim faaliyetleri
3) Kurum çalışanlarının gereksinimlerine uygun lisansüstü programların açılması
4) Akademik işbirliği
5) Ortak panel, konferans vb.
6) Üniversite tarafından proje danışmanlık hizmetlerinin sunulması
7) Meslek danışmanlığı
8) Diğer
* B.2.
Kurumunuzun, üniversitemizle işbirliği yapması gerektiği EN ÖNEMLİ 3 KONUYU işaretleyiniz. İşbirliği yapması gerektiği konular
1) Ortak projeler yürütme
2) Ortak eğitim faaliyetleri
3) Kurum çalışanlarının gereksinimlerine uygun lisansüstü programların açılması
4) Akademik işbirliği
5) Ortak panel, konferans vb.
6) Üniversite tarafından proje danışmanlık hizmetlerinin sunulması
7) Meslek danışmanlığı
8) Diğer
* C.
Kırklareli Üniversitesinin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve sosyal ve kültürel faaliyetlerine ilişkin memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim Ne Memnunum, Ne Memnun Değlim Memnunum Kesinlikle Memnunum
1) Araştırma geliştirme
2) Eğitim öğretim
3) Sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler
4) Katılımcılık
5) Danışmanlık hizmeti
6) Çevrecilik
7) Toplumsal yaşama destek
8) Beklentilere uygunluk
9) Ürün ve hizmet kalitesi
10) Yenilikçi ve paydaşlarla işbirliği odaklılık
11) Güvenirlik, şeffaflık ve tarafsızlık
12) Yapılaşma
13) Teknik yeterlilik
* D.
Üniversitemizin akademik personelinin sağladığı hizmetlerdeki yaklaşımına ilişkin memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim Ne Memnunum, Ne Memnun Değlim Memnunum Kesinlikle Memnunum
1) İletişim
2) Yeterli bilgilendirme
3) Görev ve sorumluluk bilinci
4) Sonuç alma
5) Diğer
* E.
Üniversitemizin idari personelinin sağladığı hizmetlerdeki yaklaşımına ilişkin memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim Ne Memnunum, Ne Memnun Değlim Memnunum Kesinlikle Memnunum
1) İletişim
2) Yeterli bilgilendirme
3) Görev ve sorumluluk bilinci
4) Sonuç alma
5) Diğer
* F.
Üniversitemizin gelecekte daha fazla önem vermesi gerektiğini düşündüğünüz hizmetlerin neler olabileceğini belirtiniz. Hiç Önemli Değil Önemli Değil Ne Önemli, Ne Önemli Değil Önemli En Önemli
1) Toplumsal sorunlara yönelik projelerin yapılması
2) Öğrencilerin yurt ve ulaşım imkânlarının iyileştirilmesi
3) Fakülte ve mevcut fakültelerdeki bölüm sayılarının artırılması
4) Kaliteli eğitimin sürdürülebilir kılınması
5) Halkla ilişkiler faaliyetlerinin artırılması
6) Sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimlerin çeşitlendirilmesi ve sayısının artırılması
7) Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmesi
8) Lisansüstü eğitime önem verilmesi
9) Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel vb. etkinliklerin sayısının artırılması
10) Kariyer günlerinin düzenlenmesi
11) Ara eleman yetiştirilmesi
12) Kültürel değerlerin yaşatılması
13) Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin çeşitlendirilmesi
14) Diğer
4) Üniversitemizin bugünü ve yarını için önemli olduğunu düşündüğünüz 3 (üç) hususu belirtiniz.


TEŞEKKÜRLER...

* Güvenlik Kodu Güvenlik Kodunu Yenile Güvenlik Kodu

*: Doldurulması zorunlu alanlar.